top of page

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013.

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013

Priorytet I  „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”

Działanie 1.4. „Wsparcie projektów celowych”

 

Beneficjent: MWM Sp.z o.o.

Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnego systemu zaawansowanej analizy obrazu mającego zastosowanie w systemach nadzoru przeciwpożarowego obszarów leśnych poprzez realizację prac przemysłowych i rozwojowych”

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.04.00-24-025/10-00.

Wartość projektu: 1 636 760,00 PLN

Wielkość dofinansowania ze środków UE: 990 811,00 PLN

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013.

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013

Priorytet I  „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”

Działanie 1.4. „Wsparcie projektów celowych”

 

Beneficjent: MWM Sp.z o.o.

Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnego systemu zaawansowanej analizy obrazu mającego zastosowanie w systemach nadzoru przeciwpożarowego obszarów leśnych poprzez realizację prac przemysłowych i rozwojowych”

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.04.00-24-025/10-00.

Wartość projektu: 1 636 760,00 PLN

Wielkość dofinansowania ze środków UE: 990 811,00 PLN

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego,

lata 2014-2020

Działanie 1.2 Badanie, rozwój
i innowacje w przedsiębiorstwach

 

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego systemu wspomagającego nowoczesne, elastyczne sposoby pracy biurowej w tym w szczególności dynamicznego, opartego na bieżących potrzebach, przydzielania stanowisk, powierzchni i infrastruktury biurowej

 

Cel: W wyniku realizacji prac B+R opracowany zostanie zupełnie nowy produkt-platforma informatyczna Drzemlik, bazująca na współpracujący elementów sprzętowych, służących wspomaganiu innowacyjnych metod pracy w nowoczesnych przestrzeniach biurowych.

 

Beneficjent: MWM Sp.z o.o. Sp. komandytowa

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego,

lata 2014-2020

Działanie 1.2 Badanie, rozwój
i innowacje w przedsiębiorstwach

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej platformy wymiany i integrowania danych z różnych systemów i urządzeń końcowych wykorzystywanych w systemach bezpieczeństwa

 

Cel: W wyniku realizacji prac B+R opracowany zostanie zupełnie nowy produkt-środowisko informatyczne Smart Security wykorzystywane dla wymiany i integrowania danych z różnych systemów i urządzeń końcowych wykorzystywanych w systemach bezpieczeństwa miast, lotnisk, dworców kolejowych, fabryk, biurowców i budynków użyteczności publicznej, w formule Big Data.   

 

Beneficjent: MWM Sp.z o.o. Sp. komandytowa

   Kontakt   

MWM Spółka z o.o.

Spółka komandytowa

44-100 Gliwice

ul Grottgera 35

te/fax 32 279 05 48

Dziękujemy. Wiadomość wysłana

bottom of page